อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบ

อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบ

 

อาการของผู้ที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบนั้นมีอาการที่ผิดปกติ ที่สามารถที่จะสังเกตให้เห็นได้หลายประการ โรคหลอดเลือดสมองตีบนั้นเป็นอาการที่เเสดงให้เห็นถึงภาวะหลอดเลือดสมองนั้นมีการได้รับเลือดไม่เพียงพอ มีอาการที่ควรสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบนั้นเป็นอาการจำเพาะ ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อเป็นการประเมินความผิดปกติที่เกิดขึ้น การสร้างความตระหนักถึงปัญหาเเละสาเหตุที่จะช่วยให้การดูแลเรื่องโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น ลดอัตราการตายของโรคหลอดเลือดสมองตีบ

สิ่งที่สำคัญของโรคหลอดเลือดสมองตีบ คือการประเมินอาการผิดปกติได้โดยเร็ว อาการที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนของโรคหลอดเลือดสมองตีบ มีดังต่อไปนี้

– อาการอ่อนเเรงเเขนขาซีกใดซีกหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้างร่วมกันแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่มีการขาดเลือด ผลจากภาวะที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ ชี้ให้เห็นถึงพยาธิสภาพของสมองในการเกิดรอยโรคในด้านตรงข้ามกับด้านที่ร่างกายมีการอ่อนเเรง เนื่องจากโดยธรรมชาติการส่งสัญญานประสาทที่มีการควบคุมการทำงานของร่างกายจากสมองจะอยู่ในด้านตรงข้ามกัน เช่น หากผู้ป่วยมีอาการอ่อนเเรง (weak )ด้านซ้าย เเสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความเปลี่ยนเเปลงหรือมีพยาธิสภาพของสมองซีกด้านขวามือ
– อาการพูดไม่ชัด  เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นได้และเป็นอาการนำที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลืดสมองตีบ
– อาการปากเบี้ยว

นอกจากนี้หากไม่มีการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบอย่างทันท่วงที  ผู้ป่วยที่มารักษาบางรายอาจจะมีอาการรุนเเรง เช่น อาการซึมลง สับสน หรือไม่รู้สึกตัวซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่ถึงเเก่ชีวิตได้